Në media

Njoftimet

"Вистината е дека на сцената на албанската политика доаѓаме со луѓе кои немаат трага од неуспех зад себе или во интелектуален аспект, бидејќи никој нема образовно потекло со сомнителни дипломи или во професионален аспект, затоа што секој во својата професијата е докажана личност и морално, затоа што кај нас никој нема багаж на корупција или неморал зад себе и на крај, доаѓаме со долгорочна визија и многу упорност затоа што само политичарите како нас имаат можност да произведат успешна политика во Република Северна Македонија."