Kasami në takim me pensionistët: Ata na kanë mësuar se kujdesi për prindërit është obligim
Ata na kanë mësuar se kujdesi për prindërit është obligim. Kujdesi për pensionisëtët nënkupton kujdes për prindërit tonë. Ata meritojnë shumë më tepër nga ajo që bënë ata dikur për ne!
Takim me Shoqatën e Pensionistëve Tetovë!

Media