Lëvizja BESA – Kërçovë: Të ndërpritet krimi i organizuar me prerjen e pyjeve në Kërçovë, përndryshe do bllokojmë rrugët
 nderuar përfaqësues  mediave, 
 dashur qytetarë, 
Jemi tubuar sot këtu para ndërmarjes për ekonomi  drurit “Pyjet Nacionale” për  ngritur zërin 
kundër krimit  po ndodh me prerjen masive dhe  pakontrolluar  pyjeve  Kërçovë. 
 saktësisht, këtu  lokalitetin “Krushinë” është duke ndodhur një masakë ndaj natyrës, ku me 
format   egra është duke ndodhur prerja e druve, sidomos  këtë lokalitet ku po përdoret 
nga shumë qytetarë si një lokacion ku ushtrohet veprimtaria e turizmit malor. 
Ky dhunim  po i bëhet natyës dhe malit  këtë lokalitet është një veprim kriminogjen i cili po 
kalon heshturazi  sytë e gjithë institucioneve kompetente duke i bërë ata bashkautorë  këtyre 
veprimeve kriminale. 
Kjo dukuri duhet  ndërpritet menjëherë, andaj i apelojmë institucioneve kompetente përfshirë 
këtu edhe inspektoratittë Komunës  Kërçovës dhe Ministrinë e Punëve  Brendshme   
formë  organizuar  ndërmarin akcione për ndërprerjen e prerjes ilegale dhe  pa kontrolluar 
nga ana e grupeve kriminale  cilat kemi indikacione  sakta  janë  lidhur si me njësinë 
rajonale  “Pyjeve Nacionale”  Kërçovë ashtu edhe me struktura  caktuara   MPB dhe 
inspektoratin për pylltari. 
 rast se kërkesa jonë nuk meret parasysh, dhe gjithçka vazhdon ashtu si është duke ndodhur ne 
do radikalizojmë protestat duke bllokuar rrugët dhe duke mos lejuar  kjo bukuri natyrore  na 
është falur këtu  qytetin tonë  shkatrohet nga keqbërës kriminele  cilët shohin vetëm 
përfitimet e tyre dhe jo  mirën e përgjithshme  gjithë qytetarëve. 
Nga këtu paralajmërojmë bllokada  rrugëve,  cilat shpien deri te lokaliteti i njohur si 
Krushina“, për  parandaluar krimin e organizuar nëse organet kompetente nuk ndërmarrin 
veprime konkrete mbrënda ditës. 
Lëvizja BESA  Kërçovë 
12.03.2022 

Media