Lëvizja BESA: Me këtë qeveri korrupsioni është shtrirë në çdo nivel të sistemit shtetëror
Korrupsioni nuk luftohet me njerëz  përfshirë  krime cilët i kanë  
thelluara duart  krime dhe keqpërdorime. Rasti i mbrëmshëm edhe njëherë 
tregoi se persona  autorizuar kanë keqpërdorur detyrën zyrtarepër përfitime 
personale.  
Qeveria aktuale është e përlyer me korrupsion, duke filluar nga udhëheqësia  e 
lartë shtetërore e cila “gjoja se ka filluar  reflektoj (por detyrueshëm zbulohet 
nga gazetaria hulumtuese), deri tek niveli  i ulët i administratësMe këtë 
dëshmohet se korrupsioni është  çdo fushë  vendit dhe kjo për ne si Lëvizja 
BESA është tepër shqetësuese. Fatkeqësishtkorrupsioni është i përhapur   
gjitha nivelet e qeverisë. 
Andaj, ne nuk do  lejojmë  persona  zhytur  korrupsion  organizuar  
marrin kontrollin mbi shtetin dhe  dëmtojnë interesin publik, duke e 
zëvendësuar sundimin e ligjit me krim. Korrupsioni dëmtondobësondhe  fund 
shkatërron themelet   cilat qëndron demokracia e vendit. 
Me rastet e publikuaraedhe njëherë u dëshmua pa’aftësia e kësaj qeverie  
luftën kundër korrupsionitprandaj edhe ne si parti politike konstatojmë se vendi 
sa  parë duhet  shkojë  zgjedhje  shpejta parlamentarepër  shpëtuar 
nga katastrofa  e pret me këto “udhëheqës” ! 
Me respekt, 
Zyra për Informim 
Lëvizja BESA 

Media